Adwokat polsko-francuski KSG

adwokat polsko-francuski

Dane kontaktowe:

Paweł HANCLICH

Adwokat

Paweł Hanclich jest adwokatem oraz członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył również studia doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim i uzyskał stopień doktora nauk prawnych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi postępowań sądowych w szczególności z zakresu prawa karnego, jak i prawa gospodarczego oraz postępowania administracyjnego.
Z racji długoletniej praktyki w centralnej administracji państwowej (Ministerstwo Finansów, Główny Urząd Ceł) jest również specjalistą w zakresie prawa celnego oraz międzynarodowych relacji handlowych związanych z obrotem z zagranicą, w tym także postępowań sądowych i administracyjnych.

Przed podjęciem współpracy z KSG Paweł Hanclich był związany z warszawską kancelarią zajmującą się kompleksową obsługą prawną podmiotów gospodarczych oraz klientów indywidualnych. Prowadzi również praktykę adwokacką nakierowaną na obsługę z zakresu prawa i postępowania karnego oraz obrotu gospodarczego.

Przykładowe doświadczenie
Prowadzenie postępowań z zakresu prawa karnego, w tym również karno skarbowych dla klientów indywidualnych, z których znaczna część zakończyła się uniewinnieniem oskarżonych;
Reprzentacja jednego z czołowych inwetorow tureckich przed Izbą Celną w Szczecinie, 
Udział w negocjacjach dla międzynarodowych koncernów w zakresie przepływu towarów z uwzględnieniem istniejących ograniczeń ekonomicznych i pozaekonomicznych w takim obrocie.
●Prowadzenie postępowania antydumpingowego dla jednego z największych w Polsce wyrobów stalowych zakończona korzystnym orzeczeniem administracyjnym;
● Obsługa klientów indywidualnych oraz korporacyjnych w zakresie sporów sądowych gospodarczych;
Prowadzenie doradztwa celnego i obsługi celnej podmiotów gospodarczych;
Doradztwo prawne w zakresie postępowania administracyjnego;

Doktor nauk prawnych, studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Magister, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Adwokat, członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

angielski,
hiszpański.

..