Adwokat polsko-francuski

Prawo karne i postępowanie karne skarbowe

Zespół naszej Kancelarii ze szczególną uwagą prowadzi obronę w sprawach karnych. Możecie Państwo skorzystać z naszej pomocy we wszystkich stadiach postępowania: w postępowaniu przygotowawczym, w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji, w postępowaniu apelacyjnym, a także po uprawomocnieniu się orzeczenia, w postępowaniu wykonawczym.

Zapewniamy pomoc prawną w dziedzinie prawa karnego nie tylko na terenie Warszawy, ale i na obszarze całego kraju. Zakres świadczonej pomocy prawnej w tej dziedzinie prawa dotyczy osób podejrzanych, oskarżonych, skazanych, ale i osób pokrzywdzonych.