Adwokat polsko-francuski

Prawo podatkowe 

Prawo podatkowe należy do dziedzin o szczególnym stopniu zawiłości. W związku z tym niezwykle istotna jest ścisła współpraca z doświadczonymi specjalistami z tego zakresu.
Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę prawną w zakresie podatków od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, podatków dochodowych, podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego oraz podatku od nieruchomości.

Oferujemy usługi w zakresie m.in.:
Kontroli podatkowej – zapewniamy konsultacje podczas kontroli podatkowej, udział w przesłuchaniu stron oraz szczegółową weryfikację materiału pokontrolnego.
Prowadzenia spraw w kwestii nadpłaty oraz zwrotu podatku.
Sporządzania odwołań oraz reprezentowania naszych klientów przed sądami zarówno w sprawach podatkowych, jak i karno – skarbowych (KKS).Prowadzenia bieżącej obsługi prawno – podatkową, w skład której wchodzi m.in. monitorowanie zmian przepisów oraz orzecznictwa i interpretacji.
Sporządzania opinii dotyczących prawa podatkowego.
Składania wniosków o indywidualną interpretację podatkową w celu uniknięcia kosztownych procesów sądowych.
Projektowania i wdrażania struktur optymalizacyjnych ukierunkowanych na zmniejszenie obciążeń podatkowy