Adwokat polsko-francuski

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Wspomagamy Klientów w bieżących kwestiach związanych z zatrudnieniem pracowników a także prawnych aspektach procesów restrukturyzacyjnych. Doradzamy z związku ze zwolnieniami grupowymi i wspieramy Klientów w negocjacjach ze związkami zawodowymi.

W tym obszarze przygotowujemy:
umowy o pracę, regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania i inne dokumenty związane ze stosunkiem pracy
tworzymy kontrakty menedżerskie
prowadzimy spory z zakresu prawa pracy, negocjujemy, reprezentujemy naszych Klientów przed sądami

Ponadto, doradzamy naszym Klientom w zakresie prawa ubezpieczeń społecznych. Zajmujemy się reprezentowaniem w sporach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Na indywidualne zlecenia kierujemy wnioski o interpretacje obowiązujących przepisów o ubezpieczeniach społecznych.

Usługi prawne świadczone przez Kancelarię obejmują także sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych takich jak: 
zasiłek macierzyński,
zasiłek chorobowy,
zasiłek opiekuńczy,
świadczenia rehabilitacyjne,
odszkodowania za wypadek przy pracy.

Specjalizujemy się także w doradztwie oraz reprezentacji naszych klientów w toku kompletowania oraz składania wniosków o świadczenia rentowe lub emerytalne. Ponadto Kancelaria reprezentuje klientów przed sądami w sprawach odwołań od decyzji ZUS w w/w sprawach.