Adwokat polsko-francuski

Prawo spółek i doradztwo korporacyjne

Doradzamy podmiotom polskim w bieżącej działalności w Polsce i za granicą a także inwestorom zagranicznym w zakresie inwestycji na polskim rynku.
Przygotowujemy w tym zakresie dokumenty, projekty umów, prowadzimy postępowania rejestrowe, pomagamy uzyskać niezbędne zgody i zezwolenia.

W ramach pomocy prawnej w obszarze spraw korporacyjnych, w szczególności proponujemy:
sporządzanie umów, statutów spółek,
pomoc w refagowaniu porozumień wspólników,
zakładanie, rejestracja i przekształcanie spółek prawa handlowego
zakładanie oddziałów spółek oraz przedstawicielstw spółek zagranicznyh,
nabywanie udziałów/akcji,
nabywanie przedsiębiorstw,
bieżące doradztwo w zakresie kwestii korporacyjnych i handlowych
protokołowanie posiedzeń zarządów, rad nadzorczych,  zgromadzeń spółek kapitałowych
zgłaszanie zmian i pełna obsługa podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym
restrukturyzacja i likwidacja spółek, upadłość
łączenie i przekształcanie spółek
analizy prawne (due diligence)

Doradztwo korporacyjne jest jedną z najważniejszych specjalizacji naszej Kancelarii i dotyczy niemal wszystkich aspektów działalności przedsiębiorców. Kancelaria świadczy usługi zarówno w zakresie obsługi bieżącej działalności spółek, jak też w odniesieniu do realizacji poszczególnych projektów. 

Kancelaria świadczy przede wszystkim usługi związane z:
zakładaniem oraz likwidacją spółek,
podwyższeniem i obniżaniem kapitału zakładowego,
umorzeniem udziałów lub akcji,
procesem łączenia, podziału oraz przekształceń spółek.

Kierownictwo i nadzór merytoryczny: