Adwokat polsko-francuski KSG

adwokat polsko-francuski

Dane kontaktowe:

Karolina BONARSKA-LENARCZYK

Radca prawny

Karolina Bonarska-Lenarczyk jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Jest absolwentką studiów doktoranckich Polskiej Akademii Nauk.

Karolina Bonarska-Lenarczyk specjalizuje się  w prowadzeniu szeroko rozumianych  postępowań administracyjnych i sadowo-administracyjnych. Zajmuje się także bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych, w szczególności obsługą prawną spółek. Posiada również doświadczenie w zakresie ustanawiania służebności przesyłu, dochodzenia roszczeń spowodowanych błędami lekarskimi. Spektrum jej zainteresowań jest prawo autorskie oraz prawo promocji i reklamy. 

Przykładowe doświadczenie
Doradztwo w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych w szczególności postępowań z zakresu prawa budowlanego oraz gospodarki nieruchomościami
Kompleksowe reprezentowanie Klientów przed organami administracji w postępowaniach o wydanie m. in. koncesji, certyfikatów, zezwoleń i wszelkiego rodzaju innych decyzji administracyjnych
Reprezentowanie Klientów Kancelarii w postępowaniach przez sądami administracyjnymi, m. in. w sprawach ze skargi przeciwko Stołecznemu Konserwatorowi Zabytków, Prezydentowi m. st. Warszawy, Staroście Warszawskiemu Zachodniemu, Wojewodzie Mazowieckiemu
Kompleksowe doradztwo i obsługa w zakresie ustanawiania służebności przesyłu w związku z posadowieniem urządzeń przesyłowych na nieruchomościach, w tym negocjowanie dla właścicieli nieruchomości obciążonych należnego wynagrodzenia od polskiego operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego oraz jego spółek zależnych
Doradztwo w sprawach o uzyskanie odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku zdarzeń medycznych będących następstwem świadczeń zdrowotnych w szpitalach, w tym reprezentowanie Klientów w postępowaniach przed Wojewódzkimi Komisjami ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
Doradztwo i reprezentowanie Klientów w sporach z największymi biurami podróży w związku z nienależytym wykonaniem umów
Doradztwo i reprezentowanie Klientów w sprawach dotyczących roszczeń z tytułu umów ubezpieczenia,
Analiza umów cywilnoprawnych na rzecz zagranicznego klienta działającego w obszarze usług konsultingowych na terenie Europy Środkowowschodniej

Studia doktoranckie Polska Akademia Nauk

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie

angielski
hiszpański w stopniu komunikatywnym

..