Obszary praktyki

Prawo spółek
i doradztwo korporacyjne

Prawo pracy
i ubezpieczeń społecznych

Postępowania sądowe

Prawo rodzinne

Prawo karne i postępowanie
karne skarbowe

Prawo podatkowe